The On Nolie - Doctorin The Tardis

Viktigt med säkerhet

När man har ett jobb som kräver att man har varselkläder så är det väldigt viktigt att man ser till att följa dom reglerna och att man har bra kläder som verkligen fyller kraven på vad som krävs när man har varselkläder. Man måste se till att ens kläder håller en bra standard och att det är så rent som möjligt, så att inte smuts eller slitage gör så att det inte blir samma effekt som man behöver.
Ja det är verkligen bra om ma ser till att alla i företaget har det dom sak och att det blir så bra som möjligt och att det håller standarden.

Glöm inte vikten av säkerhet

Ja man får inte glömma hur viktigt det är att se till att det är i topp trim, för det är så viktigt med säkerheten. Det gäller alla men speciellt dom som jobba med ett sådant yreke som gör att det krävs lite mer eller att dom utsätter sig för större risker. Ja då vill man verkligen att dom sak kunna känna sig trygga men även att deras anhöriga ska känna trygghet när deras nära och kära går till jobbet.
Men ansvaret ligger såklart även hos dom som ska utföra jobbet, att se till att man har den utrustningen som man vill och behöver för att känna sig trygg och att vara det.
Men det är alltid bra att gå igenom och se efter så att man har det man behöver och att man uppgraderar det man måste för att hålla säkerheten på rätt plats, och så att det är bra företaget också.
Ja man behöver se över det med jämna mellan rum så att det blir så bra som möjligt och att man underhåller det så att det inte blir några olyckor eller skador på grund av brist på varselkläder eller liknade.